نویسنده = رضا صحت منش
تعداد مقالات: 1
1. تبیین حکومت خوانین بختیاری در کرمان و بلوچستان (1342-1330 ق)

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1397، صفحه 57-88

10.22111/jhr.2018.4249

رضا صحت منش؛ محمدمهدی مرادی خلج