نویسنده = اللهیار خلعتبری،
تعداد مقالات: 2
1. عوامل مؤثر بر تعاملات اقوام گیل و دیلم با علویان در طبرستان

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1396، صفحه 151-170

10.22111/jhr.2018.3694

عباس ماهیگیر آبکنار،؛ اللهیار خلعتبری،؛ عباس پناهی،


2. آگاهی تاریخی و کارکرد آن در شکل‌دهی به هویت ایران دوره ساسانی

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1393، صفحه 67-96

10.22111/jhr.2014.1973

اللهیار خلعتبری،؛ محسن لطف آبادی،