نویسنده = محسن لطف آبادی،
تعداد مقالات: 1
1. آگاهی تاریخی و کارکرد آن در شکل‌دهی به هویت ایران دوره ساسانی

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1393، صفحه 67-96

10.22111/jhr.2014.1973

اللهیار خلعتبری،؛ محسن لطف آبادی،