نویسنده = یزدان فرخی
تعداد مقالات: 1
1. شاه اسماعیل، اُمرای کُرد و از دست رفتن دیاربکر از ایران

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1397، صفحه 109-132

10.22111/jhr.2018.4251

یزدان فرخی؛ آرش امین پور