نویسنده = سید منصور سید منصور امامی میبدی
تعداد مقالات: 1
1. سیر تحول نساجی در دورة قاجار با تأکید بر نقش یزد

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-20

10.22111/jhr.2015.2501

سید علی رضا ابطحی؛ سید منصور سید منصور امامی میبدی