نویسنده = فاطمه جان احمدی
تعداد مقالات: 2
1. قرامطه بحرین مسأله امامت

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-16

10.22111/jhr.2013.1593

فاطمه جان احمدی؛ رضا دشتی


2. ویژگی ها و شاخصه های نظام آموزشی امام صادق(ع)

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1391، صفحه 31-50

10.22111/jhr.2012.1374

فاطمه جان احمدی؛ مهدی نیک آفرین آلانق