نویسنده = علی ناظمیان فرد
تعداد مقالات: 2
1. زمینه های تاریخی انتقال خلافت عباسیان پس از سقوط از بغداد به قاهره

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1392، صفحه 179-197

10.22111/jhr.2013.1471

علی ناظمیان فرد؛ مهشید دادوند


2. معتصم و سیاست انتقال پایتخت

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1391، صفحه 121-139

10.22111/jhr.2012.1462

علی ناظمیان فرد