نویسنده = عظیم شه بخش
تعداد مقالات: 2
2. ریشه‌های جنبش پارتیان

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1391، صفحه 51-68

10.22111/jhr.2012.1375

عظیم شه بخش؛ بیات ستاریان