کلیدواژه‌ها = قزلباشان
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل تاریخی عملکرد قزلباشان قبل و بعد از تشکیل دولت صفوی

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1395، صفحه 135-162

سید احمد عقیلی


2. پیامدهای لشکرکشی‌های شاه‌ تهماسب اول به قفقاز و گرجستان

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1394، صفحه 47-64

عباس پناهی