کلیدواژه‌ها = هرودت
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه انتقادی نسب کوروش بزرگ بر اساس منابع تاریخی

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1397، صفحه 63-82

10.22111/jhr.2019.4506

جواد چوپانیان