کلیدواژه‌ها = دورۀ پهلوی اول
تعداد مقالات: 1
1. علل مهاجرت از مرزهای خراسان به افغانستان (دورۀ پهلوی اول)

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-50

10.22111/jhr.2018.3689

اعظم ریاحی؛ صالح پرگاری،