کلیدواژه‌ها = دیلمان
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر تعاملات اقوام گیل و دیلم با علویان در طبرستان

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1396، صفحه 151-170

10.22111/jhr.2018.3694

عباس ماهیگیر آبکنار،؛ اللهیار خلعتبری،؛ عباس پناهی،