کلیدواژه‌ها = روش
تعداد مقالات: 1
1. بازتاب فضای سیاسی-اجتماعی حیات استرآبادی در تاریخ‌ جهانگشای نادری

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1397، صفحه 199-228

10.22111/jhr.2018.4255

اکرم ناصری؛ عباس سرافرازی؛ زهرا علیزاده بیرجندی