کلیدواژه‌ها = طبقات اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. طبقات اجتماعی در متون دینی و غیردینی ایران باستان

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1397، صفحه 153-174

10.22111/jhr.2018.4253

محمدکریم یوسف جمالی؛ پریسا گنجی؛ بهزاد معینی سام؛ نادره نفیسی