کلیدواژه‌ها = فرهنگ
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر فرهنگ بر زیبایی‌شناسی در تاریخ هنرهای صناعی ایران

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1396، صفحه 13-30

10.22111/jhr.2018.3688

سارا رستخیز،؛ عفت السادات افضل طوسی،