کلیدواژه‌ها = خراسان
تعداد مقالات: 3
1. علل مهاجرت از مرزهای خراسان به افغانستان (دورۀ پهلوی اول)

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-50

10.22111/jhr.2018.3689

اعظم ریاحی؛ صالح پرگاری،


2. تجارت خارجی ماوراءالنهر در دوره‌ی سامانیان

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1394، صفحه 77-102

10.22111/jhr.2015.2505

حبیب زمانی محجوب؛ قنبر علی رودگر


3. اثرات هجوم مغول در سیر جغرافیانویسی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1391، صفحه 75-90

10.22111/jhr.2012.1459

عبدالرسول خیراندیش؛ مریم غلامی خسروآبادی؛ میکائیل وحیدی