کلیدواژه‌ها = سلطان محمود غزنوی
تعداد مقالات: 1
1. حمله به روم در تخیلات فاتحانه¬ سلطان محمود غزنوی

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1392، صفحه 107-126

10.22111/jhr.2013.1468

سیّد ابوالقاسم فروزانی