کلیدواژه‌ها = سیدصائن الدین تُرکه
تعداد مقالات: 1
1. ظهور فرقه حروفیه و تأثیرات فکری و سیاسی آن در اصفهان

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1391، صفحه 69-86

10.22111/jhr.2012.1376

سید احمد عقیلی