کلیدواژه‌ها = نوسازی نظامی
تعداد مقالات: 1
1. ساز وکار ورود، صعود، نزول و خروج ایل قاجار در منحنی قدرت سیاسی

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1391، صفحه 137-154

10.22111/jhr.2012.1379

قباد منصوربخت؛ محمدمحمود هاشمی