کلیدواژه‌ها = وزارت
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نقش خاندان دارستیان شیرازی در تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عهد سلجوقی

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1394، صفحه 137-148

10.22111/jhr.2016.2540

سید ابوالقاسم فروزانی؛ مریم کارگزار