کلیدواژه‌ها = گونهشناسی
تعداد مقالات: 1
1. گونهشناسی جای‌نام‌ها در جغرافیای تاریخی ایران

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1392، صفحه 21-50

10.22111/jhr.2013.1464

حسن باستانی راد؛ دلآرا مردوخی