کلیدواژه‌ها = انجمن اکابر پارسیان
تعداد مقالات: 1
1. روابط پارسیان هند با زرتشتیان یزد در عهد ناصری

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1393، صفحه 37-66

10.22111/jhr.2014.1972

علی اکبر تشکری بافقی