کلیدواژه‌ها = بحران جانشینی
تعداد مقالات: 1
1. نخستین شهریاران ساسانی و مسأله به تخت نشینی نرسی

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1393، صفحه 141-160

10.22111/jhr.2014.1976

حمید کاویانی پویا،