کلیدواژه‌ها = موبدان
تعداد مقالات: 1
1. ستیز و سازش اشرافیت ایرانی با شهریاران در عصر ساسانی

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1393، صفحه 147-170

10.22111/jhr.2014.2048

سید محمدرحیم ربانی زاده؛ لطف الله لطفی