کلیدواژه‌ها = قاضی احمد قمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جایگاه خلاصه ‌التواریخ در تاریخ‌نگاری صفویه

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1394، صفحه 21-36

10.22111/jhr.2015.2502

مهری ادریسی؛ شهین فارابی