کلیدواژه‌ها = کانون پزشکی
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه فرهنگی و علمی شهر گندی‌شاپور در زمان ساسانیان

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1394، صفحه 37-52

10.22111/jhr.2015.2503

محمدتقی ایمان‌پور؛ زهرا کائید