کلیدواژه‌ها = بانیان
تعداد مقالات: 1
1. نقش بانیان و تجار هندی در اقتصاد ایران عصرصفوی

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1394، صفحه 155-182

جمشید نوروزی؛ شهرام رمضانی