کلیدواژه‌ها = مسکوکات
تعداد مقالات: 2
1. نظام ضرب سکه و مبادلات پولی در عصر ایلخانی

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1395، صفحه 121-144

محبوبه شرفی


2. نقش بانیان و تجار هندی در اقتصاد ایران عصرصفوی

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1394، صفحه 155-182

جمشید نوروزی؛ شهرام رمضانی