کلیدواژه‌ها = شهرهای خراسان
تعداد مقالات: 1
1. طبقات، مناصب و ساختار شهرهای خراسان دورة تیموری

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1394، صفحه 183-203

محمد کریم یوسف جمالی؛ حسین میرجعفری؛ اعظم کلانتر