دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی و پژوهشی

1. سیاست صلح‌طلبی صفویان دربرابر دولت عثمانی در سده دهم هجری (با تکیه‌ بر متن مکاتبات و نقش مذهب بر این سیاست)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1398

10.22111/jhr.2020.31019.2611

جهانبخش ثواقب؛ انور خالندی؛ فرهاد پروانه


2. تأثیر سیاست‌های حمایتی امرای تیموری بر موقعیت بازاریان و اقتصاد شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1398

10.22111/jhr.2019.22537.2185

کامبیز امیراسمی؛ ابوالحسن فیاض انوش؛ فریدون اله یاری


3. زمینه‌های اقتصادی جنبش‌های اجتماعی در طلیطله عصر امویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

10.22111/jhr.2020.32050.2654

محمدامین زرگر؛ فاطمه جان احمدی؛ محمدرضا حافظ نیا


4. قلعه شاهدژ؛ پیشرو در اصول دفاع غیرعامل دوره اسماعیلیان در خراسان جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1399

10.22111/jhr.2020.31457.2627

سامان فرزین؛ مجتبی جانفدا؛ حسین کوهستانی؛ محمد امین حاجی زاده


5. منازعات فرقه ای ری در عصر سلجوقیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1399

10.22111/jhr.2020.32882.2699

علی فتح قبادپورجهان آباد؛ حسین مفتخری


6. بررسی تحول تاریخی مفهوم دهقان؛ از زمین دارِ اشرافی به روستاییِ کشاورز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1399

10.22111/jhr.2020.33317.2719

امیرحسین حاتمی


7. نقش بودیسم در دوره ایلخانی با تأکید بر آرای علاء الدوله سمنانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399

10.22111/jhr.2020.31513.2629

محمد مشهدی نوش آبادی؛ خدیجه کاردوست فینی


مقاله پژوهشی

8. نقش آفرینی پَریخان خانم(دختر شاه طهماسب اول صفوی)در تحولات عصر صفوی(955-985ق.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1399

10.22111/jhr.2020.33728.2742

سیدمسعود شاهمرادی


علمی و پژوهشی

9. عوامل مؤثر بر توسعه ی اقتصاد شهری اصفهان در دوره صفویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1399

10.22111/jhr.2020.27817.2484

داراب ظفریان؛ ناصر جدیدی؛ سهیلا ترابی فارسانی


10. کرمانشاه در گفتمان شرق‌شناسی: تحلیلی پسااستعماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1399

10.22111/jhr.2020.34159.2773

زهرا کرانی؛ قدرت احمدیان؛ سیاوش قلی پور