تعداد مقالات: 150
51. سوء استفاده مالی دورۀ تیموری در منطقۀ جام (دورۀ وزارت خواجه غیاث‏الدین پیر احمد خوافی)

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1394، صفحه 65-82

عباس سرافرازی؛ رحیم جوان؛ مظهر ادوای


52. بررسی عملکرد سازمان‌بازرسی‌شاهنشاهی در دوره اول حیاتسازمان (1351-1337ش)

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1395، صفحه 65-92

حسن زندیه؛ مسعود آدینه‌وند


53. شیخیة کریم‌خانی و تحولات اقتصادی و اجتماعی کرمان در دورة قاجار

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1395، صفحه 51-78

محمد خداوردی تاج آبادی


54. جایگاه اشکانیان ارمنستان در روابط شاهنشاهی ساسانی با امپراتوری روم در سدۀ سوم میلادی

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1396، صفحه 51-80

روزبه زرین کوب،؛ محمد ملکی،


55. مفهوم امامت زیدی و تأثیر آن بر شکل‌گیری جنبش‌های سیاسی اجتماعی شیعیان این فرقه در قرون دوم و سوم ه.ق

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1396، صفحه 63-88

یعقوب پناهی؛ محمدعلی چلونگر؛ اصغر منتظرالقائم؛ وحید سعیدی


56. تبیین حکومت خوانین بختیاری در کرمان و بلوچستان (1342-1330 ق)

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1397، صفحه 57-88

رضا صحت منش؛ محمدمهدی مرادی خلج


57. مطالعه انتقادی نسب کوروش بزرگ بر اساس منابع تاریخی

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1397، صفحه 63-82

جواد چوپانیان


58. نقش مارونی‌ها در سهم‌بندی قدرتِ مسلمانان و مسیحیان در لبنان عصر عثمانی

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 61-89

جمال رزمجو؛ عبدالله فرهی


59. «میرزا ابراهیم خان منشی زاده از مشروطه تا کمیته مجازات»

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1391، صفحه 87-110

علی رضا علی صوفی؛ عباسعلی آذرنیوشه؛ ابوالفتح مومن


60. اثرات هجوم مغول در سیر جغرافیانویسی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1391، صفحه 75-90

عبدالرسول خیراندیش؛ مریم غلامی خسروآبادی؛ میکائیل وحیدی


61. واکاوی نقش تاریخ (آگاهی تاریخی) در بازسازی هویت ایرانی (دو قرن اول ه.ق)

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1392، صفحه 89-106

رضا شجری قاسم خیلی


62. مصطفی کمال آتاتورک و انحلال خلافت

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1392، صفحه 73-88

عباس قدیمی قیداری؛ شهناز جنگجو قولنجی


64. قیدار نبی؛ ایلخان بودایی در کسوت پیامبر ابراهیمی

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1393، صفحه 85-104

پدرام جم


65. تجارت خارجی ماوراءالنهر در دوره‌ی سامانیان

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1394، صفحه 77-102

حبیب زمانی محجوب؛ قنبر علی رودگر


66. گرایشهای عقیدتی در اصفهان عصر سلجوقی و پیامدهای آن

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1394، صفحه 83-106

مریم سعیدیان جزی


67. "در ضرورت و اهمیت شناخت اسناد تاریخی: واکاوی عقدنامههای ازدواج عهد قاجار"

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1395، صفحه 93-110

علی سام؛ علیرضا علی صوفی


68. جغرافیای اقتصادی ارمینیه از منظر مورخان و جغرافی‌نویسان مسلمان «قرن 1- 7ﻫ . ق»

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1395، صفحه 79-100

محسن رحمتی؛ امیر آهنگران


69. میراث اداری ساسانیان در ایران دورۀ سامانی

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1396، صفحه 81-108

سامان ستاریان،؛ هوشنگ خسرو بیگی،؛ جمشید نوروزی،؛ سید حسن قریشی،


71. تأثیر اندرزهای شاهان ساسانی بر آرای تربیتی عنصرالمعالی در قابوس‌نامه

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1397، صفحه 89-108

محمدتقی ایمانپور؛ عبدالله صفرزایی؛ علی ناظمیان فرد


73. نقش راه ابریشم در تبادل فرهنگی و تجاری ایران و چین در دورۀ ساسانی

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 91-111

حکمت الله ریاحی؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ فیض اله بوشاسب گوشه


74. تاثیر ناهشیار جمعی در استبداد حکومت صفویه از دیدگاه شاردن

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1391، صفحه 111-136

علی اکبر کجباف؛ محسن مومنی


75. مسأله راه آهن در ایران عصر قاجار

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1391، صفحه 91-104

داریوش رحمانیان