تعداد مقالات: 150
76. حمله به روم در تخیلات فاتحانه¬ سلطان محمود غزنوی

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1392، صفحه 107-126

سیّد ابوالقاسم فروزانی


78. کهن‌ترین مکتوبات غیر اسلامی دربارۀ ظهور اسلام و قرآن

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1393، صفحه 113-140

سعید شفیعی خوزانی


79. جایگاه زنان در تشکیلات دعوت فاطمیان

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1393، صفحه 105-120

محمد علی چلونگر


81. بررسی جایگاه سیاست یکپارچه‌سازی فرهنگی در تمرکزگرایی دولت رضا‌شاه

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1394، صفحه 107-136

مهدی صلاح؛ معصومه یاراحمدی


82. تبیین موقعیت ناهمگون هنرمندان و صنعت‌گران در جامعه عصر تیموریان

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1395، صفحه 111-134

معصومه سمائی دستجردی؛ وحید عابدین پور جوشقانی؛ فریدون الهیاری،


83. تحول سنجی مفهوم ملت در دوره قاجار

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1395، صفحه 101-120

فاطمه رضایی؛ مسعود مرادی


84. ردپای هویت بلوچ در زنگبار

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1396، صفحه 109-128

امیر بهرام عرب احمدی،


85. زمینه‌های اجتماعی استمرار جشن‌های ایرانی در قرون نخستین اسلامی

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1396، صفحه 117-142

ابوالفضل رضوی؛ حمید اشرفی


86. شاه اسماعیل، اُمرای کُرد و از دست رفتن دیاربکر از ایران

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1397، صفحه 109-132

یزدان فرخی؛ آرش امین پور


87. تحکیم و توسعه دولت خوارزمشاهی در عهد آتسز (522- 551 ه.ق)

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1397، صفحه 105-126

محسن رحمتی


89. ساز وکار ورود، صعود، نزول و خروج ایل قاجار در منحنی قدرت سیاسی

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1391، صفحه 137-154

قباد منصوربخت؛ محمدمحمود هاشمی


90. وزارت در فترت اولیه‌ حکومت ایلخانی: از ارغون تا بایدو 694-683 ﻫ.ق

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1391، صفحه 105-120

محسن مرسل¬پور


91. سیاست در نظر ایرانیان عصر صفوی

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1392، صفحه 127-152

علیرضا کریمی


92. طیب بن آمر شخصیتی تاریخی یا اساطیری؟

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1392، صفحه 105-124

عبدالله ناصری طاهری؛ مهدی انصاری


93. نخستین شهریاران ساسانی و مسأله به تخت نشینی نرسی

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1393، صفحه 141-160

حمید کاویانی پویا،


94. بازتاب سیاست عشایری رضاشاه در اشعار و سروده‌های بومی بویراحمد

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1393، صفحه 121-146

حمید حاجیان پور؛ کشواد سیاهپور


95. اصلاحات نظامی خسرو انوشیروان و پیامدهای آن

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1394، صفحه 123-142

علی اصغر میرزایی


96. بررسی نقش خاندان دارستیان شیرازی در تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عهد سلجوقی

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1394، صفحه 137-148

سید ابوالقاسم فروزانی؛ مریم کارگزار


97. تحلیل تاریخی عملکرد قزلباشان قبل و بعد از تشکیل دولت صفوی

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1395، صفحه 135-162

سید احمد عقیلی


98. نظام ضرب سکه و مبادلات پولی در عصر ایلخانی

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1395، صفحه 121-144

محبوبه شرفی


99. رویکرد روزنامۀ اختر به توسعۀ علمی و پیشرفت و عقب‌ماندگی

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1396، صفحه 129-150

عباس قدیمی قیداری،؛ بیژن پروان،