تماس با ما

به منظور سهولت ارتباط نشریه می توانید شخصا با ایمیل سردبیر ارتباط برقرار نموده درخواست های خود را از  طریق کارشناس مجله  خانم مریم عابدی 09398922740 و آدریس ایمیل  abedim.6078@gmail.com  و یا با سردبیر خانم دکتر فاطمه جان احمدی  و یا دبیر اجرایی دکتر علیرضا سلیمان زاده اعلام و پی گیری نمایید.

 


CAPTCHA Image