تماس با ما

به منظور سهولت ارتباط نشریه می توانید شخصا با ایمل سردبیر ارتباط برقرار نموده درخواست های خود را از  طریق کارشناس مجله سردبیر و یا دبیر اجرایی اعلام و پی گیری نمایید.


CAPTCHA Image