اعضای هیات تحریریه

سردبیر

مدیر مسوول

مدیر داخلی

هیات تحریریه

کارشناس مجله

کارشناس نشریه

خانم مریم عابدی

تاریخ ایران اسلامی کارشناس مجله پژوهش های تاریخی ایران و اسلام

abedimgmail.com
09398922740


 کارشناس مجله صرفا از طریق تلفن در ساعات اداری پاسخ گو است در ضمن عزیران و کاربران مجله می توانند از طریق جیمیل و یا پیامک موارد و درخواسته های خودرا مطرح و یا پی گیری نمایند 

 با سپاس