مجله پژوهش های تاریخی ایران و اسلام (JHR) - پایگاه‌هایی که نشریه در آن‌ها نمایه شده است