نویسنده = سهم الدین خزایی
تعداد مقالات: 1
1. بازتاب اندیشه شهریاری و مذهب در سکه‌های دوره قاجاریه

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1401

10.22111/jhr.2021.38006.3108

سیاوش امرایی؛ جهانبخش ثواقب؛ سهم الدین خزایی؛ شهاب شهیدانی