نویسنده = محمد منصوری مقدم
واکاوی علل و زمینه‌های مشکلات معیشتی مردم آذربایجان طی سال‌های 1309 تا 1312ش بر اساس اسناد هیئت تفتیشیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1403

10.22111/jhr.2024.46810.3622

پروین کارگر؛ علی رسولی؛ حمید اسدپور؛ محمد منصوری مقدم