نویسنده = سهیلا ترابی فارسانی
تبیین و تحلیل سازوکار شکل گیری شهر‌سازی در شاهنشاهی ساسانی(224-651م.)

دوره 15، شماره 29، آبان 1400، صفحه 187-213

10.22111/jhr.2021.36448.2982

روح اله خسروی نژاد؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ اسماعیل سنگاری


عوامل مؤثر بر توسعه ی اقتصاد شهری اصفهان در دوره صفویه

دوره 14، شماره 26، شهریور 1399، صفحه 163-184

10.22111/jhr.2020.27817.2484

داراب ظفریان؛ ناصر جدیدی؛ سهیلا ترابی فارسانی


نقش بلدیّه در کنترل بازار در دورة پهلوی اول

دوره 10، شماره 19، بهمن 1395، صفحه 1-20

10.22111/jhr.2017.2971

مرتضی ابراهیمی؛ سهیلا ترابی فارسانی