نویسنده = جهانبخش ثواقب
تعداد مقالات: 3
1. بازتاب اندیشه شهریاری و مذهب در سکه‌های دوره قاجاریه

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1401

10.22111/jhr.2021.38006.3108

سیاوش امرایی؛ جهانبخش ثواقب؛ سهم الدین خزایی؛ شهاب شهیدانی


3. تأثیرات جنگ جهانی اول بر وضعیت گمرک کرمانشاه (بررسی اسنادی)

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 19-39

10.22111/jhr.2019.23598.2251

جهانبخش ثواقب؛ فاطمه رحمانی؛ پرستو مظفری