نویسنده = جهانبخش ثواقب
نقش مسجد در نشر معارف شیعی در جامعه عصر صفویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1402

10.22111/jhr.2023.41783.3350

جهانبخش ثواقب


بازتاب اندیشه شهریاری و مذهب بر سکه‌های دوره قاجاریه

دوره 16، شماره 30، اردیبهشت 1401، صفحه 73-112

10.22111/jhr.2021.38006.3108

سیاوش امرایی؛ جهانبخش ثواقب؛ سهم الدین خزایی؛ شهاب شهیدانی


تأثیرات جنگ جهانی اول بر وضعیت گمرک کرمانشاه (بررسی اسنادی)

دوره 13، شماره 24، فروردین 1398، صفحه 19-39

10.22111/jhr.2019.23598.2251

جهانبخش ثواقب؛ فاطمه رحمانی؛ پرستو مظفری