نویسنده = شهناز جنگجو قولنجی
تعداد مقالات: 2
1. قرارداد 1907م؛ همکاری روس و انگلیس وحوادث خونین تبریز در سال 1330ق/1911م

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1396، صفحه 207-232

10.22111/jhr.2018.4032

عباس قدیمی قیداری؛ شهناز جنگجو قولنجی


2. مصطفی کمال آتاتورک و انحلال خلافت

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1392، صفحه 73-88

10.22111/jhr.2013.1597

عباس قدیمی قیداری؛ شهناز جنگجو قولنجی