نویسنده = اسماعیل سنگاری
تبیین و تحلیل جایگاه زنان نژادۀ دربار بر نگاره کندها و سکه های بهرام دوم ساسانی(276-293م.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22111/jhr.2023.45578.3562

پروین داوری؛ محمود رضا کوه کن؛ اسماعیل سنگاری


تبیین و تحلیل سازوکار شکل گیری شهر‌سازی در شاهنشاهی ساسانی(224-651م.)

دوره 15، شماره 29، آبان 1400، صفحه 187-213

10.22111/jhr.2021.36448.2982

روح اله خسروی نژاد؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ اسماعیل سنگاری


بازاندیشی در منابع؛ تحلیل انتقادی روایات یونانی از مرگ کوروش دوم

دوره 15، شماره 29، آبان 1400، صفحه 298-324

10.22111/jhr.2021.37410.3069

اسماعیل سنگاری؛ میلاد حیدری؛ جواد چوپانیان