کلیدواژه‌ها = هنرمندان
تعداد مقالات: 1
1. تبیین موقعیت ناهمگون هنرمندان و صنعت‌گران در جامعه عصر تیموریان

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1395، صفحه 111-134

10.22111/jhr.2016.2801

معصومه سمائی دستجردی؛ وحید عابدین پور جوشقانی؛ فریدون الهیاری،