کلیدواژه‌ها = خوش‌نویسی
تعداد مقالات: 1
1. درون‌مایه‌های شیعی در هنر عصر تیموری با تأکید بر خط و خوش-نویسی

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1396، صفحه 163-184

10.22111/jhr.2018.4029

وحید عابدین پور جوشقانی؛ معصومه سمائی دستجردی