کلیدواژه‌ها = عباسیان
تعداد مقالات: 2
1. عوامل مؤثر بر تعاملات اقوام گیل و دیلم با علویان در طبرستان

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1396، صفحه 151-170

10.22111/jhr.2018.3694

عباس ماهیگیر آبکنار،؛ اللهیار خلعتبری،؛ عباس پناهی،


2. زمینه های تاریخی انتقال خلافت عباسیان پس از سقوط از بغداد به قاهره

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1392، صفحه 179-197

10.22111/jhr.2013.1471

علی ناظمیان فرد؛ مهشید دادوند