کلیدواژه‌ها = تاریخ‌نگاری انگلیسی
تعداد مقالات: 1
1. نقد روایت انگلیسی از خلیج‌فارس

دوره 15، شماره 28، بهار و تابستان 1400، صفحه 113-138

10.22111/jhr.2021.36459.2984

عباس رضایی؛ قباد منصوربخت