کلیدواژه‌ها = مکران
تعداد مقالات: 2
1. دریای مکران در اسناد و منابع تاریخی

دوره 15، شماره 28، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-18

10.22111/jhr.2020.26589.2416

محسن ابوالقاسمی؛ سامان مصفا؛ سید احمد رضا قائم مقامی؛ فرح زاهدی