کلیدواژه‌ها = تجارت
عوامل مؤثر بر وضعیت تجارت خراسان و ماوراءالنهر در دوران تیموریان

دوره 12، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 153-176

10.22111/jhr.2019.4511

شهرام فرحناکی؛ جمشید نوروزی؛ شهرام یوسفی فر؛ هوشنگ خسرو بیگی


اوضاع اقتصادی بندرعباس در دورة پهلوی اول 1320-1304

دوره 10، شماره 19، بهمن 1395، صفحه 211-234

10.22111/jhr.2017.2981

نورالدین نعمتی؛ سیروس فیضی؛ شیوا تقوایی زحمت کش


تجارت خارجی ماوراءالنهر در دوره‌ی سامانیان

دوره 9، شماره 16، فروردین 1394، صفحه 77-102

10.22111/jhr.2015.2505

حبیب زمانی محجوب؛ قنبر علی رودگر


نقش بانیان و تجار هندی در اقتصاد ایران عصرصفوی

دوره 9، شماره 16، فروردین 1394، صفحه 155-182

10.22111/jhr.2015.2509

جمشید نوروزی؛ شهرام رمضانی