کلیدواژه‌ها = تجارت
تعداد مقالات: 6
1. عوامل مؤثر بر وضعیت تجارت خراسان و ماوراءالنهر در دوران تیموریان

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1397، صفحه 153-176

10.22111/jhr.2019.4511

شهرام فرحناکی؛ جمشید نوروزی؛ شهرام یوسفی فر؛ هوشنگ خسرو بیگی


2. جاده وخان در مبادلات تجاری میان ایران و چین (از قرن اول تا قرن هشتم ه.ق)

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1396، صفحه 171-196

10.22111/jhr.2018.3695

سید علی مزینانی،؛ حسن قرچانلو،


3. اوضاع اقتصادی بندرعباس در دورة پهلوی اول 1320-1304

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1395، صفحه 211-234

10.22111/jhr.2017.2981

نورالدین نعمتی؛ سیروس فیضی؛ شیوا تقوایی زحمت کش


4. تجارت خارجی ماوراءالنهر در دوره‌ی سامانیان

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1394، صفحه 77-102

10.22111/jhr.2015.2505

حبیب زمانی محجوب؛ قنبر علی رودگر


5. نقش بانیان و تجار هندی در اقتصاد ایران عصرصفوی

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1394، صفحه 155-182

10.22111/jhr.2015.2509

جمشید نوروزی؛ شهرام رمضانی


6. قراردادهای مشارکت تجاری در دورة ایلامی قدیم

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1393، صفحه 21-36

10.22111/jhr.2014.1971

حسین بادامچی