کلیدواژه‌ها = ساسانیان
تعداد مقالات: 14
2. ساسانیان در دربار خاندان لیان (502 – 557 م.)

دوره 15، شماره 29، پاییز و زمستان 1400

10.22111/jhr.2021.37215.3047

حمیدرضا پاشازانوس


3. جایگاه عوامل غیردینی موثردر پیروزی عرب‌های مسلمان در فتح ایران

دوره 15، شماره 29، پاییز و زمستان 1400

10.22111/jhr.2021.37458.3075

زهرا جهان؛ محمد تقی ایمانپور؛ جواد عباسی؛ حسین مفتخری


4. گستره ی ژئوپولیتیکی رقابت های ایران ساسانی با روم شرقی و تاثیر آن بر مرزها و مسیرهای تجاری

دوره 15، شماره 28، بهار و تابستان 1400، صفحه 364-383

10.22111/jhr.2021.35163.2871

علی یگانه؛ احمد کامرانی فر؛ محمدرضا قلیزاده


5. نقش راه ابریشم در تبادل فرهنگی و تجاری ایران و چین در دورۀ ساسانی

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 91-111

10.22111/jhr.2019.10129.1469

حکمت الله ریاحی؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ فیض اله بوشاسب گوشه


6. تحلیل نظریه وحدت هگل و سیاست قومی در سلسله ساسانی

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1397، صفحه 235-256

10.22111/jhr.2019.5380

ضیاء خزاعی؛ محمد فرهادی


8. میراث اداری ساسانیان در ایران دورۀ سامانی

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1396، صفحه 81-108

10.22111/jhr.2018.3691

سامان ستاریان،؛ هوشنگ خسرو بیگی،؛ جمشید نوروزی،؛ سید حسن قریشی،


9. بازیابی فرهنگ ایران باستان در دورةآلِ بویه: مشروعیت سیاسی حکومت

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1395، صفحه 31-50

10.22111/jhr.2017.2973

محمد تقی ایمانپور؛ علی یحیایی؛ زهرا جهان


10. ستیز و سازش اشرافیت ایرانی با شهریاران در عصر ساسانی

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1393، صفحه 147-170

10.22111/jhr.2014.2048

سید محمدرحیم ربانی زاده؛ لطف الله لطفی


11. آگاهی تاریخی و کارکرد آن در شکل‌دهی به هویت ایران دوره ساسانی

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1393، صفحه 67-96

10.22111/jhr.2014.1973

اللهیار خلعتبری،؛ محسن لطف آبادی،


12. تکوین هویت ایرانی در تاریخ¬نگاری عهد ساسانی

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-20

10.22111/jhr.2013.1463

فریدون الهیاری؛ محسن مرسلپور؛ حسین شیرمحمدی


13. دهقانان ایرانی در روند گذار از دوره ساسانی به دوره اسلامی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-16

10.22111/jhr.2012.1455

عباسعلی آذرنیوشه؛ کورش صالحی


14. نامواژة جُندیشاپور؛ معنا و مفهوم آن

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1391، صفحه 59-74

10.22111/jhr.2012.1458

شهرام جلیلیان