کلیدواژه‌ها = عثمانی
پژوهشی در دین و سیاست مذهبی نادر

دوره 12، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 41-62

10.22111/jhr.2019.4505

فاطمه اروجی؛ بیژن پروان


شاه اسماعیل، اُمرای کُرد و از دست رفتن دیاربکر از ایران

دوره 12، شماره 22، اردیبهشت 1397، صفحه 109-132

10.22111/jhr.2018.4251

یزدان فرخی؛ آرش امین پور