کلیدواژه‌ها = تحلیل وقایع تاریخی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل در تاریخ بلعمی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1392، صفحه 151-172

10.22111/jhr.2013.1601

محمد کریم یوسف جمالی؛ مسعود صفری